Όροι και Προϋποθέσεις

  1. Αρχική
  2. Όροι και Προϋποθέσεις

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το www.ragleather.gr  είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) της Ελληνικής Ατομικής Επιχείρησης του Khan Abdul Ghafar με την επωνυμία «RAG LEATHER», που εδρεύει στον Πειραιά, Σωτήρος Διός 6,185 35, στην Ελλάδα, με ΑΦΜ 067434670, Δ.Ο.Υ Α Πειραιά και Γ.Ε.ΜΗ. 112687908000, e-mail info@ragleather.gr, τηλ 2104125046 (στο εξής καλούμενη ως «Εταιρεία»).

 

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με την επωνυμία «RAG LEATHER» το οποίο έχει την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ragleather.gr. Κάθε επισκέπτης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος ως  “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους όπως αποτυπώνονται παρακάτω και χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να διακόψει την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης να απέχει και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Οι παρόντες και ισχύοντες όροι δύνανται να αλλάξουν απροειδοποίητα, γι’ αυτό συνιστούμε στους χρήστες να ελέγχουν συχνά την ιστοσελίδα μας για εξέταση τυχών αλλαγών στους ισχύοντες όρους

 

2. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.ragleather.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της Εταιρίας μας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου. Επιπλέον, οι ιδιώτες-φυσικά πρόσωπα αποδέχονται ότι τα προϊόντα που παραγγέλνουν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.ragleather.gr προορίζονται για προσωπική χρήση τους και όχι για μεταπώληση.

 

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα «www.ragleather.gr» καθώς και όλο το περιεχόμενο του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα, εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενα, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αυτού και τυχόν τρίτων συνεργατών του και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, αποστολή, τροποποίηση, μετάδοση ή αναμετάδοση οποιουδήποτε υλικού ή πληροφορία του ως άνω Περιεχομένου για εμπορικούς λόγους ή δημόσια χρήση, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρίας μας. Η εμφάνιση και η έκθεση όλων των στοιχείων (Περιεχομένου) στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας μας δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

4. Προσωπικά Δεδομένα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την πώληση προϊόντων, υπηρεσιών της και την εξυπηρέτηση των πελατών της. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η εταιρεία έχει προσαρμοστεί με το GDPR πλαίσιο.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Αναλυτικά για την πολιτική απορρήτου (Πολιτική Απορρήτου – Cookies) πατήστε εδώ

 

5. Προστασία & Ασφάλεια συναλλαγών και Δεδομένων

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αναγνωρίζει την αναγκαιότητα και την βαρύτητα της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι σελίδες και υποσελίδες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο https και έχουν πιστοποιητικό ασφαλείας SSL. Επομένως όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

 

6. Περιορισμός Ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει προβάλλοντας λεπτομερής φωτογραφίες, περιγραφές, επισημάνσεις και σχόλια. Ωστόσο, η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Η παρούσα ιστοσελίδα  δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Επίσης η εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

 

7. Αγορά και Τιμές Προϊόντων

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαθέτει ορισμένα προϊόντα του φυσικού μας καταστήματος σε ειδικές τιμές για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Τα προϊόντα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χωρίζονται σε κατηγορίες.

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες από επαγγελματίες και ιδιώτες. Οι παραγγελίες και οι αποστολές πραγματοποιούνται μόνο στην Ελλάδα.

Οι παραγγελίες εκτελούνται τις εργάσιμες μέρες (09.00 – 17.00) Δευτέρα έως Παρασκευή και το Σάββατο (10.00 – 15.00).

Όλες οι παραγγελίες οι οποίες κατοχυρώνονται μετά του καθορισμένου ωραρίου αποστέλλονται στο χρονικό διάστημα δύο εργάσιμων ημερών (εντός Ελλάδας). Εντός Ελλάδας οι αποστολές των προϊόντων πραγματοποιούνται χωρίς χρέωση (δωρεάν).

Όλα τα προϊόντα μεταφέρονται με ευθύνη του πελάτη & αποστέλλονται με αντικαταβολή ή με άμεση ηλεκτρονική πληρωμή. Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και μπορεί να αναπροσαρμοστούν χωρίς προειδοποίηση.